• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Zgodovina Kulturnega društva Ambrus

Kulturno društvo Ambrus je bilo ustanovljeno konec leta 1991. Že več let je namreč v Ambrusu zevala kulturna praznina, ki jo je bilo potrebno zapolniti. V maju leta 1991 je bil ustanovljen Ambruški oktet (pred ustanovitvijo KD!), ki se je ob ustanovitvi kulturnega društva v jeseni istega leta vključil v delovanje KD.

Z vključitvijo novih pevcev se je Ambruški oktet leta 1994 preimenoval v Moško vokalno skupino Ambrus (MVS Ambrus), nekaj let kasneje pa v Moški pevski zbor Ambrus (MoPZ Ambrus), kot velja še danes. MoPZ Ambrus je za svoje delo leta 2000 prejel občinsko priznanje Občine Ivančna gorica. Poleg sodelovanja na proslavah doma in drugod zbor poje tudi pri mašah in pogrebih. Zbor je dvakrat gostoval v pobrateni občini Hirschaid v Nemčiji.

Takoj ob ustanovitvi je bila formalno ustanovljena tudi gledališka skupina, ki pa je sadove svojega dela pokazala šele leta 1994 z Molierovo komedijo Zdravnik po sili. Pogoji za delo gledališke skupine so bili zelo težki, saj društvo do leta 1998 ni imelo svojih prostorov. Igralci so tako vadili v mežnariji, v gostilni, največ pa v gasilskem domu. Vse predstave so se vršile v poletnem času na prostem na šolskem igrišču.

Z začetkom delovanja društva so bile organizirane proslave za slovenski kulturni praznik in materinski dan. Proslave so bile v gasilskem domu. Proslave so običajno oblikovali recitatorji, MoPz Ambrus ter gledališka skupina s skeči. Uvedeno je bilo tudi miklavževanje, ki je bilo najprej v župnijski cerkvi, kasneje pa v osnovni šoli v Ambrusu. S pridobitvijo dvorane in drugih prostorov konec leta 1998 je društvo dobilo boljše pogoje za svoje delo: zbor je dobil primerne prostore za vaje, prav tako pa tudi gledališka skupina, ki je odslej lahko vadila na (sprva improviziranem) odru in ni bilo potrebno čakati lepega vremena za uprizoritev gledaliških iger. 11. 6. 2000 je dvorana dobila prenovljen oder z lučmi in zavesami, kar je dalo novo podobo delovanju društva ter kraju samemu, saj je bilo doslej že več gostovanj gledaliških skupin od drugod, bilo pa je tudi več koncertov domačih pevcev z gosti.

Vse kulturne prireditve se odslej dogajajo v dvorani kulturnega doma. Aprila 2002 pa je z delom začel tudi Mešani pevski zbor Ambrus, ki močno pomlajen nadaljuje delo cerkvenega mešanega zbora župnije Ambrus. S posvetnimi pesmimi sedaj redno sodeluje tudi na proslavah v Ambrus ter se udeležuje (med)občinskih pevskih revij. Oktobra 2002 je bil na medobčinski reviji v Šentvidu pri Stični izbran za medobmočno revijo, ki je bila 21. novembra 2002 na Vrhniki, kjer se je zbor zopet odlično izkazal.